Nieuwpoort bestaat al ten tijde van de inval van Caesars Romeinen in Gallië. Van dan af is de geschiedenis van onze stad geboekstaafd, netjes en ordentelijk, maar niet minder woelig dan voorheen. Sport Nieuwpoort-Sportoord! Belegeringen: Een natuurlijk haven als Nieuwpoort moest fataal het mikpunt worden van veel militaire ambities. Wonen Nieuwpoort biedt voor elk wat wils: een historische binnenstad, met een bruisende badplaats en twee polderdorpen. Digitaal loket Digitaal loket; Jeugd In Nieuwpoort krijgen jongeren volop de kansen en de ruimte om zich uit te leven en is het fijn opgroeien. Wij gaan mee met René in zijn boeiend verhaal. Nieuwpoort ten tijde van de Romeinen In 1971 schrijft de Nieuwpoortse historicus René Dumon een indrukwekkende geschiedenis van zijn stad. Een uitgebreide sportinfrastructuur biedt iedereen volop de kansen om zich sportief te ontplooien. 1299 : kortbeleg en … Cultuur Cultuur … Zonder van de Romeinen, en komsoorten te spreken heeft de stad volgende belegeringen overleefd: 1213 : Frans beleg en vernieling van de stad. Oorkonden die dat kunnen bewijzen zijn er niet overgebleven.